NOPSA

25/07/2014

Börjar göra mig klar för mitt livs första statsvetarekonferens, NOPSA i Göteborg. Jag deltar med ett paper om tidsindelning av valaffischer i Sverige och vilka problem det finns i en sådan strukturering. Det bygger på slutkapitlet i boken som Nicklas Håkansson, Bengt Johansson och jag har skrivit, och som snart kommer ut på Carlssons bokförlag. Mer om den senare.
Men huvudpoängen är att det går att göra en indelning efter en kombination av form och innehåll, som ger långt mer mening än indelningar efter antingen årtionden eller val. Det finns övergripande tendenser som går ut över enstaka valperioder, och de blir först på allvar möjliga att upptäcka om man får den stora överblicken, typ 100 år.

NOPSA